امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

{فرم های مربوط به امور پایان نامه} 

 

 فرم درخواست دفاع زودتر از موعد فرم مخصوص نمره دفاع پزشکی عمومی
درخواست تبدیل طرح به پایان نامه فرم مخصوص نمره دفاع تخصص و فوق تخصص  
درخواست انصراف از پایان نامه   فرم ارزیابی از صورت جلسه دفاع
  درخواست برگزاری جلسه دفاع  فرم خلاصه طرح انگلیسی-فارسی
فرم صورت جلسه دفاع مقطع عمومی    فرم صورت جلسه دفاع مقطع تخصص
  فرم افزایش بودجه    فرم اخطا ر به دانشجو
  فرم ضمیمه مربوط به پایان نامه   فرم ضمیمه مربوط به پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما