"" استودیو خبر سلامت ""

دکتر محمد معینی

متخصص سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: هفته سلامت مردان

دکتر محمد صفریان

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: تغذیه و رژیم درمانی

دکتر مریم علی نژاد

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: تغذیه در ماه رمضان

دکتر مجید مجرد

متخصص ژنتیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: بیماری های ژنتیک

دکتر سید رضا حبیب زاده

متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال

دکتر اشرف توانایی ثانی

متخصص بیماری های عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع:توصیه های پیشگیرانه به دانش آموزان و روزه داری افراد مبتلا به بیماری کرونا

دکتر کیارش قزوینی

متخصص میکروب شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع:روز علوم آزمایشگاهی و خدمات فعالان عرصه تشخیص آزمایشگاهی

دکتر فرزانه وفایی

متخصص علوم اعصاب وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: آگاهی بخشی ، کاهش استرس و اضطراب زدایی

دکتر سارا موحد

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: تغذیه سالم

دکتر نفیسه ثقفی

متخصص زنان وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع: فرزندآوری

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما