دكتر عبدالمجيد فتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
                                                     دكتر عبدالمجيد فتي
                مدير گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
              استاد دانشكده پزشكي
              متولد:1331 شيراز
 
 

آدرس :مشهد مقدس بيمارستان امام رضا(ع)، آزمايشگاه مركزي تلفن: 8022215_8022244_8547255-0511 
آدرس الکترونیک: DrAFata[at]yahoo.com,        FataA[at]mums.ac.ir
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
  دکتری عمومیDVM   دانشگاه شیراز 1356
 استادیار 1362-1371
 دکترای تخصصی Ph.D دانشگاه مشهد 1361
 دانشيار 1371-1379
 تکمیلی علوم آزمایشگاهی-علوم پزشکی مشهد-1369  استاد 1379

شرکت در دوره های آموزش
گرايش هاي تحقيقاتي
 دوره بین المللی تحقیقات سلولی(حرکت سلولی)-ناگویا- ژاپن ، یونسکو1364  بيماري هاي قارچي
 کارگاه هاي روش آموزش و روش تحقيق و مقاله نويسي به زبان انگليسي  ليشمانيوزيس
کارکاه هاي پزشکي جامع نگر و...  بيماري هاي انگلي و قارچي پوست

 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
سرپرست بخش انگل شناسی و قارچ شناسی بیمارستان امام رضا(ع) -1366تا کنون 
 تدريس در دانشكده هاي پزشکی-داروسازی-پیرا پزشکی-پرستاری مامائی در دانشگاههاي علوم پزشكي مشهد و بيرجند
 رئیس دانشکده علوم پیراپزشکی1370 تا 1372
 
 سرپرست دوره هاي شبانه دانشگاه 1371
 مدیر اجرائیمجله دانشکده پزشکی1379 تا 1387
 
 دبير چهارمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران 
 
 دبير برنامه هاي آموزش مداوم رشته انگل شناسي و قارچ شناسي 
 معاون گروه انگل شناسي و قارچ شناسي  1384-1389
  مدير گروه انگل شناسي و قارچ شناسي 1389 تا کنون
 
 
 
  • تماس با ما
  • راهنماها