مراحل دفاع پزشکی عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

    مقطع پزشکی عمومی

 

ا       از نظر معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشجویی مجاز به دفاع می باشد که شرایط ذیل را احراز کرده باشد:

      1-      وضعیت طرح ایشان در سامانه پژوهان "در دست اجرا" باشد.

      2-      از زمان تاریخ بررسی طرح به عنوان پایان نامه در گروه یا تبدیل طرح به پایان نامه در گروه از زمان تصویب آن یکسال گذشته باشد. در غیر اینصورت ابتدا  فرم دفاع زودتر از موعد تکمیل              ارسال و پس از حصول نتیجه نسبت به درخواست دفاع اقدام نمایند.

 

  • در مقطع دکترای عمومی حداکثر نمره قابل اختصاص به پایان نامه بدون مقاله 19 خواهد بود نمره باقیمانده به این شرح به پایان نامه اضافه خواهد شد
  •       مقالات چاپ شده در مجلات با سطوح 1 و  2( medline, pubmed, ISI) تا 4 نمره
  •       مقالات چاپ شده در مجلات با سطح 3 ( اسکوپوس) تا 3نمره
  •      مقالات انگلیسی سایر نمایه ها تا 2 نمره
  •       مقالات فارسی در مجلات علمی پژوهشی تا 1 نمره
  •      مقالات اضافی می توانند به نمره پایان نامه به شرح فوق اضافه شوند.
 

   فرم های مورد نیاز جهت گرفتن مجوز دفاع از پایان نامه:(تکمیل و پرینت کلیه فرم های ذیل و به همراه داشتن آنها ضروری است)

 

 

  فرم درخواست   دفاع از پایان نامه   

 

  این فرم چاپ و به ترتیب شماره امضاء  و مهر اخذ شود، جهت اخذ امضاء از اساتید راهنما و مشاور طبق آخرین فرم ضمیمه ارسالی اقدام شود در صورت اضافه شدن استاد     راهنما یا مشاور فرم ضمیمه جدید  و در صورت تغییر استاد راهنما یامشاور فرم ضمیمه به همراه  فرم انصراف اساتید راهنما یا مشاور تکمیل گردد)

   

 

 

     فرم صورت جلسه دفاع        

 

 این فرم نیاز به مهر وامضاء ندارد و فقط بایستی قسمت بالای جدول تایپ و پرینت گردد. دقت داشته باشید نام اساتید راهنما و مشاور با آخرین فرم ضمیمه ارسالی منطبق باشد.عنوان پایان نامه بایستی با عنوان درج شده در سامانه پزوهان یکی باشد.در صورت نداشتن کد پایان نامه یا تاریخ تصویب گروه با تلفن 38002111 تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

                                  فرم ارزیابی صورت جلسه دفاع                  

 

 

 این فرم نیاز به مهر وامضاء ندارد و فقط بایستی قسمت بالای آن تایپ و پرینت گردد.              

 

 

 
 

 

                فرم نمره                     

  

 

                                   این فرم به تعداد داوران تکثیر گردد (حدودا 7 برگ)                     

 

 

 

 قالب نگارش پایان نامه مقطع دکتری عمومی  

  

 

 

 دانلود راهنمای نگارش پایان نامه 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تماس با ما
  • راهنماها