هیات رئیسه دانشکده پزشکی

دکتر سید محمد تارا

استاد گروه انفورماتیک پزشکی
ایمیل: TaraM[at]mums.ac.ir
تلفن: 107-38002104 - 051

رئیس دانشکده پزشکی

معاون پژوهشی

دکتر ملیحه دادگر مقدم
 استادیار پزشکی اجتماعی
ایمیل :DadgarMM[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002496
دکتر هدی زارع

دکترای فیزیک پزشکی
ایمیل: ZareH[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002107

 

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش تخصص و فوق تخصص

دکتر علی شعیبی
استادیار بیماری های مغز و اعصاب
ایمیل: ShoeibiA[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002107
دکتر مسعود مهدوی راشد
متخصص رادیولوژی
ایمیل: MahdaviRM[AT]mums.ac.ir
تلفن: 38002106
 

معاونت دانشجویی - فرهنگی

معاونت پزشکی عمومی

دکتر مریم صاحباری
دانشیار گروه داخلی 
ایمیل: sahebarim@mums.ac.ir
تلفن: 38002153
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid19