هیات رئیسه دانشکده پزشکی

دکتر علی طلایی
ایمیل: TalaeiA[at]mums.ac.ir
تلفن: 107-38002104 - 051

رئیس دانشکده پزشکی

معاون پژوهشی

دکتر ملیحه دادگر مقدم
 استادیار پزشکی اجتماعی
ایمیل :DadgarMM[at]mums.ac.ir
تلفن: 38- 051
دکتر هوشنگ رفعت پناه
دانشیار گروه ایمنی شناسی
ایمیل: RafatPanahH[at]mums.ac.ir
تلفن: 38- 051
 

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش تخصص و فوق تخصص

دکتر فریبرز ثمینی
دانشیار مغز و اعصاب
ایمیل: SaminiF[at]mums.ac.ir
تلفن: 38 - 051
دکتر لحیا افشاری صالح
طب کار
ایمیل: AfshariSL[at]mums.ac.ir
تلفن: 38- 051
 

معاونت دانشجویی - فرهنگی

معاونت پزشکی عمومی

دکتر علی شعیبی
استادیار بیماریهای مغز و اعصاب
ایمیل: ShoeibiA[at]mums.ac.ir
تلفن: 38 - 051
  • تماس با ما