معاونت امور هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
معرفي معاونت امور هيأت علمي دانشکده پزشکی مشهد

باتوجه به ضرورت حفظ و ارتقاء شأن و جایگاه اعضای محترم هیات علمی و شناسائی و معرفی الگوهای اخلاقی حرفه­ای پزشکی و تجميع امور مربوط با گروه­هاي آموزشي و اعضای محترم هيأت علمي دانشکده پزشکی مشهد، معاونت امور هيأت علمي در این دانشکده با ساختار ذيل راه­اندازی گرديد :

رسالت معاونت امور هيأت علمي:

مأموريت معاونت امور هيأت علمي، مديريت يکپارچه کليه امور مرتبط با گروه­هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي دانشکده در جهت استفاده کامل از پتانسيل­ها و توسعه توانمندي‌ها در راستاي ارتقاي کيفي و کمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشکده در راستای تحقق سياست­ها و برنامه­هاي مدیریت هیأت علمی دانشگاه می­باشد.

 

برخی از مهمترین اهداف معاونت امور هيأت علمي:

- پاسداشت شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه­ای پزشکی،

- پيگيري اجراي سياست­ها و برنامه­هاي امور هيأت علمي دانشگاه،

- جمع آوري و پردازش اطلاعات عملکردي گروه­هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي از ساير حوزه­ها بويژه معاونت­هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده،

- ساماندهی امور مرتبط با جذب اعضاي هيأت علمي (نیاز سنجی و فراخوان)،

- نیاز سنجی آموزشی و برنامه­ريزي و هماهنگي لازم جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نياز اعضاي هيأت علمي،

- پايش و ارزشيابي کمي و کیفی عملکرد آموزشی مدیران، گروه­هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي،

- انجام امور کارشناسی مرتبط با تمام وقتي، کلنیک ویژه، ترفیع و ارتقا و تبديل وضعیت اعضای هیأت علمی،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تازه ترین خبرها

 </>
اطلاعیه ها

 

   
 
  • تماس با ما