معاونت اداری- مالی دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 دکتر حامد قضاوی

----------------------------------------

  تحصیلات: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی(MD.,Ph.D)

 

  سمت: عضو هیأت علمی گروه علوم اعصاب

 

CV

 

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما