معاونت اداری- مالی دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آقای دکتر حامد قضاوی

----------------------------------------

  تحصیلات: دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

  مرتبه علمی : استادیار

  سمت: عضو هیأت علمی دپارتمان علوم اعصاب

  • معرفی دانشکده (تصویری)