اداره حسابداری دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
                                     اداره حسابداری

 زهرا نجفی

رئیس اداره حسابداری

 

 

 
 
 
 
 

داوود نعیمی

کارشناس حسابداری

 

 احسان ناصری

کارشناس حسابداری

 

 
 

 ماندانا نجی

کارشناس حسابداری

 

 

 سهیلا عظیمی

کارشناس حسابداری

 

 

 
 

امید کول

کارشناس حسابداری

 

 
 
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما