مسئول حراست دانشکده پزشکی
مرتضی معینیان

تلفن تماس :38002110

ایمیل  : MoeinianM1@mums.ac.ir

--------------------------------------
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما