کارگاه مجازی تعاریف و تعارف های توهم زا_ریتالین آری یا نه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار میکند

 

 کارگاه مجازی (تعاریف و تعارف های توهم زا_ریتالین آری یا نه) با هدف آگاه سازی،اطلاع رسانی و پیشگیری از مصرف مواد در بین دانشجویان برگزار میشود

 

مدرس: آقای حسین بی نیاز

زمان چهارشنبه 24/10/99

ساعت 11-12

شرکت برای عموم دانشجویان آزاد بوده و نیازی به ثبت نام ندارد.

لینک شرکت در کارگاه:     http://webinar.mums.ac.ir/psyhealthy

  • معرفی دانشکده (تصویری)