سلسله نشست های بین المللی مجازی صرع، جهت تشخیص بیماران صرع مقاوم به درمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

23 تیر ماه 1401 ساعت  18:00

 

  https://wwu.zoom.us/j/68298505851?pwd=M25taEZ6NGlIKy9hSlpWdE51Q21zUT09

 

Meeting-ID: 682 9850 5851

 

Code: 778214

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما