اطلاعیه وام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  قابل توجه دانشجويان گرامي :  زمان وارائه مدارک لازم جهت متقاضيان وام 

 

وام ازدواج : به دانشجویان روزانه و غیر شهریه پرداز که در حال تحصیل عقد رسمی نموده اند برای یک نوبت و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد با ارائه عقدنامه دائم محضری و ارائه تعهد محضری به مبلغ 000/000/250 ریال پرداخت میگردد. در صورتی که 2 نفر دانشجو باشند به شرط داشتن اعتبار به هر 2 نفر تعلق میگیرد.

 

وام فرزند : در صورت تولد فرزند دانشجویان که در زمان تحصیل روی داده است به مبلغ 000/000/60 ریال اعطا میگردد. در صورتی که زوجین دانشجو باشند این تسهیلات به هر دو نفر آنها تعلق میگیرد.

 

وام ودیعه مسکن : به دانشجویان متاهل روزانه غیر شهریه پرداز که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه های دانشجوئی سکونت نداشته باشند با ارائه اجاره نامه معتبر (کد رهگیری دار) پرداخت می شود. در صورتیکه زوجین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشند مبلغ 5/1 برابر (000/000/900 ریال) پرداخت خواهد شد.

 

وام شهریه : به دانشجویان متقاضی شهریه پرداز به شرط ارائه تعهد محضری پرداخت می شود.

 

دانشجویان متقاضی جهت دریافت تسهیلات فوق با ارائه مدارک لازم از تاریخ 16/7/1401 لغایت 27/7/1401 به امور دانشجوئی دانشکده مربوطه خود مراجعه نمایند.

با توجه به محدودیت اعتبار ، الویت با دانشجویانی هست که مدارک خود را زودتر ارائه نمایند

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)