جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان ساعت 8 روز شنبه ۱۹ مهرماه در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه معاونت دانشجویی فرهنگی، معاونت پزشکی عمومی، رئیس امور اداری، مسئول محترم حراست، روابط عمومی، امور بانوان، عفاف و حجاب و نماینده کارکنان دانشکده پزشکی حضور داشتند. در ابتدای جلسه گزارش کاملی از  فعالیتها و اقداماتی که تاکنون در راستای اهداف ستاد صیانت عملیاتی شده یا در حال اجرا می باشند ارائه گردید  و در ادامه برنامه های جدید در دستور کار حاضرین در جلسه قرار گرفت.

 

 

 

  • تماس با ما