انتصاب معاون اداری مالی دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر تارا رییس دانشکده پزشکی طی حکمی آقای دکتر حامد قضاوی عضو هیات علمی گروه علوم اعصاب را به سمت معاون اداری مالی دانشکده منصوب کردند.

                                                                 

  • معرفی دانشکده (تصویری)