اولین سمپیوزیوم بین المللی "جنبه های روانشناختی در کووید 19"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اولین سمپیوزیوم بین المللی "جنبه های روانشناختی کووید 19 "با همکاری  مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه مونستر آلمان و دانشگاه بریتیش کلمبیا با مشارکت اساتید برجسته داخلی و خارجی در دانشکده پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

دکتر علی گرجی مدیر گروه علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد اظهار داشت:  با توجه به پاندمی کووید و  تغییر سبک زندگی مردم و همچنین فوت اطرافیان، شرایط اضطرابی برای مردم بیش از پیش افزایش یافته است و تا به امروز در مورد جنبه های روانشناختی ناشی از کووید بحث کمتری صورت گرفته  است، لذا مر کز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری  دانشگاه مونستر آلمان و دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا در نظر دارد جنبه های مختلف روانشناختی از قبیل :

   مدیریت استرس و اضطراب در دوره پاندومی ،

   حمایت روانشناختی برای بیماران کوید و  افرادی که ترس از این بیماری را دارند.

   افرادی که با از دست دادن عزیزانشان وارد فرایند مرگ پیچیده شده اند.

   و همچنین سیاست های روانشناختی ،

را در این حوزه برگزار نماید.

گفتنی است: این برنامه روز  پنجشنبه 6 خرداد ماه از ساعت 18:00 الی 19:00 برگزار خواهد شد و شرکت همه اساتید و دانشجویان  در سمپوزیوم با آدرس ذیل  بصورت مجازی و رایگان می باشد.

 

https://wwu.zoom.us/j/64193122940?pwd=L0dMWEw2S2EzVXJIb1RIMWYrdUVzZz09

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid-19