دومین مدرسه کشوری  یادگیری هوشمند در علوم پزشکی، در دانشکده پزشکی  مشهد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

دانشجویان ترم های پایانی دانشکده پزشکی مشهد در حرکتی زیبا و هماهنگ و  با برگزاری  نشست های مشورتی و  یادگیری بهتر برای دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی، تجارب دوران پر فراز و نشیب دانشجویی پزشکی را به انان می آموزند.

رئیس دانشکده پزشکی مشهد با تقدیر از دانشجویان پزشکی و تیم کمیته تحقیقات دانشکده در  راه اندازی این طرح اظهار داشت: قطعا دوران آموزش پزشکی دوران بسیار حساس و پر فراز و نشیبی برای همه دانشجویان است،  که در صورت برنامه ریزی صحیح و استفاده از فرصت ها و مشاوره با دانشجویان ترم های بالاتر که این مسیر ها را طی نموده اند به فراگیری بهتر علوم پزشکی  و افزایش مهارت های آنان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به این نکته که در حوزه آموزش پزشکی مباحث مشاوره ای، تحقیقات و پژوهش و انتقال تجارب به فراگیران علوم پزشکی، در  ارتقاء سطح سلامت جامعه تاثیر خواهد داشت،  یاد آور شد: قطعا  دانشجویان پزشکی ترم های های پایانی علی الخصوص دانشجویانی که خدمات رسانی به بیماران را در  بحران کرونا در این چند سال  تجربه کردند تجارب زیادی را در کنار اساتید و مدافعان سلامت کسب کردند که انتقال تجارب آنان به دانشجویان جدید الورود نقش بسزایی در اهمیت برنامه های سلامت و خدمت رسانی به مردم خواهد داشت.

سعید دبیری فر، دبیر اجرایی واحد آموزش در پژوهش  کمیته تحقیقات دانشجویی، هدف از راه اندازی این طرح را انتقال، آموزه ها و  تجارب آموزشی اساتید و دانشجویان ترم های پایانی و به دانشجویان جدید الورود عنوان کرد و افزود: ابزار یادگیری هوشمند در علوم پزشکی، بازی سازی در آموزش و یادگیری، هدف گیری و خودشناسی، خود آگاهی و خود تنظیمی، کمال گرایی، تکنیکهای مطالعه، عادت سازی و مدیریت زمان از مهمترین محورهای این طرح برای همکاری و ارائه به دانشجویان است.

شایان ذکر است: دانشجویان می توانند برای مشارکت در این طرح به دفتر کمیته تحقیقات در دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

 

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما