آغاز برنامه اعتبار بخشی پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور تیم های ارزیاب وزارت بهداشت و جمعی از مسئولین و اساتید صبح امروز در دانشکده پزشکی مشهد آغاز شد.

دکتر ابوالفضل خواجوی راد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مراسم ضمن خیر مقدم به تیم های اعتبار بخشی اظهار داشت: هویت یابی آموزش پزشکی و همچنین  کاهش آسیب ها در مسیر توسعه، از برنامه های مهمی است که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دنبال می شود.

وی ادامه داد: انطباق برنامه های اعتبار بخشی با  استانداردها،  منجر به کیفی سازی و توسعه آموزش پزشکی خواهد شد و با مشارکت در این حیطه قطعا به راهبردهای مطلوبی دست پیدا خواهیم کرد.

دکتر مسعود ملکی، رئیس دانشکده پزشکی مشهد نیز در این مراسم اظهار داشت: اعتبار بخشی، فرصتی برای بررسی چالش ها و کیفی سازی و ارتقاء برنامه های آموزش پزشکی است.

رئیس دانشکده پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در دانشکده پزشکی مشهد بعنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش پزشکی کشور و با برخورداری از ظرفیت بیش از 630 نفر از اعضای هیات علمی پایه و بالینی خدمات قابل توجهی در راستای توسعه آموزش پزشکی منطبق با استانداردها صورت گرفته است و قطعا با حمایت های وزارت بهداشت و تکمیل بدنه کارشناسی ماندگار برنامه های مطلوبی اجرایی خواهد شد.

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما