اعتبار بخشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرایندی مستمر است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرپرست تیم ارزیابان بیرونی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه اعتبار بخشی  دانشگاه مشهد، بعنوان یک دانشگاه بزرگ کشوری فرایندی مستمر عنوان کرد.

دکتر ابوالفضل گلستانی در مراسم افتتاحیه برنامه ارزیابی بیرونی و اعتبار بخش پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی ضمن تقدیر از مسئولین و دست اندرکاران آموزش پزشکی در مشهد مقدس عنوان کرد: هر گونه فعالیت در عرصه آموزش پزشکی و منطبق با استانداردها، قطعا به پیشرفت آموزش آموزش پزشکی منجر خواهد شد.

وی گفت:  همه ما در عرصه اموزش و اعتبار بخشی برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی فعالیت می کنیم و اگر بخواهیم به سمت بهبود شرایط پیش رویم باید موارد اسیب زا را به حد اقل برسانیم تا به کیفیت مطلوب در عرصه آموزش دست پیدا کنیم.

سرپرست  تیم اعتبار بخشی افزود: در طی روزهای ارزیابی بیرونی ضمن بررسی مستندات نشست های جداگانه با اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار خواهد شد و بازدید از عرصه های آموزشی، درمانی و بهداشتی و پشتیبانی با تشکیل  کار گروههای تخصصی روند آموزش پزشکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در اینده با بهره مندی از ظرفیت موجود به  خدمات آموزشی مطلوبتر دست پیدا نمائیم

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما