کسب رتبه های اول کشوری 2 نفر از دانشجویان فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی  مشهد در آزمون دکترای  تخصصی وزارت بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

2 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  در آزمون دکترای تخصصی سال 1401  فیزیک پزشکی موفق به کسب رتبه اول کشوری و 3 نفر دیگر نیز با پذیرش در این آزمون رتبه های مطلوبی کسب نمودند.

 

دکتر محمد حسین بحرینی، ضمن تبریک به دانشجویان شایسته و کوشای رشته فیزیک پزشکی و تقدیر از اساتید گروه فیزیک پزشکی و با بیان این نکته که در سالهای گذشته نیز در گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی شاهد افتخارآفرینی دانشجویان این رشته در المپیادها و آزمونهای مختلف بوداه ایم اظهار داشت: موفقیت هریک از دانشجویان و جویندگان علم پزشکی برگ زرینی در تاریخ افتخارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

 

مدیر گروه فیزیک پزشکی گفت: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، سرکار خانم مریم سبحانی و سرکار خانم فرزانه  نیک پرست موفق به کسب رتبه اول  در آزمون دوره دکتری تصویربرداری پزشکی و فیزیک پزشکی شده اند.

وی همچنین گفت: 3 نفر از دانشجویان، سرکار خانم زهره گنجی، و فاطمه توحیدی و آقای محمد دانش دوست با درخشش در این آزمون و با کسب رتبه های مطلوب موفق به پذیرش در این آزمون شده اند.

این موفقیت بزرگ را به این فرزندان شایسته که با تلاش پیگیر و عزم راسخ برای خود و گروه افتخارآفرینی کردند، صمیمانه تبریک می گوئیم.

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)