دانشکده پزشکی

بازدید رئیس دانشکده از واحد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ظهر دیروز و به مناسبت روز کتابدار، دکتر مسعود ملکی رئیس دانشکده پزشکی به همراه معاونین ومسئولین دانشکده از واحد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پزشکی بازدید و ضمن تبریک روز کتابدار به همه همکاران این مجموعه از خدمات ارزشمند انان در راستای ارائه خدمات به اساتید،دانشجویان و همکاران تقدیر کرد.

 

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)