دانشکده پزشکی

مشارکت با شکوه اساتید، همکاران و دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم تشییع شهدای حافظ امنیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ظهر امروز جمع کثیری از اساتید ، همکاران و دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در مراسم تشییع پیکر شهدای حافظ امنیت دانیال رضا زاده و حسین زینال زاده شرکت کردند و بار دیگر با آرمانهای شهداء تجدید میثاق نمودند.

 

 

 

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)