گروه های بالینی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
وب سایت گروه های بالینی
  نام گروه مدیرگروه پست الکترونیک
محل استقرار
1 آسیب شناسی دکترسید عباس طباطبایی TabatabaeeA[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم (عج)
2 ارتوپدی دکترمحمد حلاج مقدم HallajM[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
3 اورولوژی دکترمحمدرضا دارابی DarabiMMR[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
4 بیماریهای مغزو اعصاب دکترمحسن فروغی پور ForoughipourM[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم(عج)
5 بیماریهای پوست دکترمسعود ملکی MalekiM[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
6 بیماریهای داخلی دکترابوالقاسم الهیاری
AllahyariA[at]mums.ac.ir بیمارستان قائم
7 بیماریهای عفونی دکترحمیدرضا نادری NaderiHR[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
8  قلب و عروق دکترعلیرضا حیدری بکاولی HeydariA[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
9 کودکان دکترغلامعلی معموری maamourigh[at]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
10 بیهوشی دکترقاسم سلطانی SoltaniGH[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
11 پزشکی اجتماعی دکترسیدمحسن سید نوزادی seyednozadiM[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
12 پزشکی خانواده دکترفرشيد عابدي AbediF[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
13 پزشکی هسته ای دکترسید رسول زکوی zakaviR[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
14 جراحی توراکس دکترسید ضیا اله حقی HaghiZ[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
15 جراحی عمومی دکترعزت اله رضایی
RezaeiE[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
16 جراحی مغز و اعصاب وستون فقرات دكتر حميد اعتمادرضايي Etemadrezaieh[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
17 چشم پزشکی دکتراکبر درخشان DerakhshanA[AT]mums.ac.ir بیمارستان خاتم الانبیا
18 رادیوتراپی انکولوژی دکترکاظم انوری AnvariK[AT]mums.ac.ir بیمارستان امید
19 روانپزشکی دکترفاطمه محرری MoharariF[AT]mums.ac.ir بیمارستان ابن سینا
20 رادیولوژی دکتربهروز زندی ZandiB[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
21 زنان و مامائی دکترنیره خادم
KhademN[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
22 سم شناسی بالینی
دکتر بیتا دادپور DadpourB[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
23 طب اورژانس دکترحمیدرضا ریحانی ReihaniHR[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
24 طب کار و طب فیزیک
دکتراحسان رفیعی منش RafeemaneshE[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
25 گوش و حلق و بینی دکترشهریار محمدرضا شریفیان SharifianSH[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid19