دانشکده پزشکی

 

دانشکده پزشکی : خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، درب شرقی پردیس دانشگاه
تلفن : 38002000 051
نمابر : 38828560 051
کدپستـی :  9177948564
رایانامـه :  MDS.Dean@mums.ac.ir
  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)