آموزش کارورزي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   
 

 

 
 

     
 

آموزش باليني (کارورزي)


کارشناسان آموزش بالینی (کارورزی):نام و نام خانوادگی: آتنا گریوانی

تحصيلات: دکتری مدیریت آموزشی

سمت: کارشناس کارورزی

تلفن: 38002146


نام و نام خانوادگی: حمیدرضا فرخاری

تحصيلات: کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس کارورزی

 تلفن: 38002161

 

نام و نام خانوادگی: ریحانه پهلوان

تحصيلات: کارشناسي مهندسی پزشکی

سمت: کارشناس کارورزی

 تلفن: 38002160

 

 
 
 
   
 
  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)