آموزش کارورزي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   
 

 

 
 

     
 

آموزش باليني (کارورزي)


کارشناسان آموزش بالینی (کارورزی):نام و نام خانوادگی: فرزانه کارآمد

تحصيلات: کارشناسي ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت: کارشناس کارورزی

تلفن: 38002161


 
 
 
   
 
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid-19