اهداف و رسالت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رسالت:

دانشکده پزشکی مشهد دانشکده ای پیشرو در سطح منطقه بوده که با تاکید بر یادگیری مادام العمر از طریق تعالی در زمینه آموزش و بکارگیری راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش، کاوشگری، نوآوری و مدیریت در تربیت پزشکان متعهد و توانمند (براساس سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی) در جهت پیشگیری از بیماریها، ارتقاء و مراقبت از سلامت آحاد جامعه منطبق بر سیاستهای کلان، اسناد بالادستی و دستورالعملهای ابلاغی نیازهای سلامت جامعه، استانداردهای علمی بین المللی و به روز و همچنین به کارگیری طب سنتی و مکمل از جمله طب ایرانی گام بر میدارد.

 

چشم انداز:

دستیابی به جایگاه برتر در بین دانشکده های پزشکی در سطح ملی و منطقه در تربیت پزشکان عمومی متعهد، توانمند و پاسخگو در برابر نیازهای سلامت ایران، منطقه و بین اللمل تا سال 1404 هجری شمسی

 

ارزشها و باورها:

 • پایبندی به ارزش های دین مبین اسلام
 • تاکید برسیاستهای کلان، اولویت های ملی، منطقه ای و بهبود شاخص های سلامت
 • پذیرش موضوع سلامت در تمامی ابعاد به عنوان حق اساسی انسان
 • تاکید بر ارتقاء مهارت های ارتباطی و مدیریت سلامت
 • احترام به استقلال بیماران در تصمیم گیری در مورد خود، رویکردهای درمانی و حفظ کرامت انسانی
 • ارائه خدمات آموزشی و درمانی به همه افراد با هر سن، جنس، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی
 • تاکید بر عدالت محوری و رعایت حقوق گیرندگان خدمت
 • رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش، پژوهش و درمان
 • تاکید بر استفاده از اساتید مجرب و برجسته
 • دانش محوری و ایجاد فضای خلاق و نوآور در زمینه های آموزش، پژوهش و خدمات سلامت
 • تاکید بر آموزش سرپایی و درمانگاهی
 • تاکید بر استدلال بالینی و یادگیری مادام العمر توام با باز اندیشی و ایجاد تغییر موثر در خود و دیگران
 • تاکید بر کسب مهارت های پیشگیری (جامعه نگر) مقدم بر درمان
 • توسعه هدفمند برنامه های آموزش علوم پزشکی مبتنی بر آموزش پاسخگو
 • تاکید بر رویکرد کلی نگری به امر سلامت و استفاده از تمام ظرفیت های طبی (طب تلفیقی)
 • تاکید بر آموزش بهبود کیفیت ارائه خدمات سلامت
 • تاکید بر رعایت ایمنی پزشک و بیمار
 • تاکید بر کار تیمی و مسئولیت پذیری پزشک
 • تاکید بر روحیه کاوشگری، نوآوری و ابتکار با حمایت از پزشکی مبتنی بر شواهد
 • تاکید بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا در امر آموزش و پژوهش
 • تاکید بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا در امر آموزش و پژوهش
 • تاکید بر اخلاق حرفه ای در اداره آموزش ، پژوهش و درمان
 • تاریخ شفاهی
 • معرفی دانشکده (تصویری)